29.5.09

Manutension RIP


Emanuel Picard 1971-2009

Improvisators Dub ve Fransa dub camiasinin onemli simalarindan Emanuel Picard aka Manutension 15 Mayista kalp krizi sonucu hayatini kaybetmis.
Son yayinladigi kaydi 'Tribute To King Tubby' suradan indirilebilir.

No comments: